Društvo ASA ŠPED d.o.o. Sarajevo je društvo čija je osnovna djelatnost međunarodna i unutarnja špedicija, transport i skladištenje roba.


Društvo pored stručnog i obrazovnog kadra u oblasti posredovanja kod carinjenja roba organizovano u dvije poslovne jedinice (carinski terminal Halilovići i Slobodna zona Visoko) ima i mrežu pod-špeditera na svim graničnim prelazima u BiH.


ASA ŠPED d.o.o. raspolaže sa cca 20.000 m² zatvorenog skladišnog prostora pogodnog za skladištenje svih vrsta roba, kao i sa cca 30000 m² asfaltirane i zelene površine za perspektivni razvoj ili izgradnju potrebnih objekata.


Svim našim klijentima pružamo usluge međunarodnog i domaćeg transporta, a specijalizirali smo se i u hitnoj distribuciji robe do kupaca unutar BiH.


ASA ŠPED d.o.o. trenutno research paper example zapošljava 32 radnika sa višegodišnjim stručnim iskustvom u matičnoj djelatnosti.


Sjedište društva je u ulici Bulevar Meše Selimovića br.16, Općina Novi Grad, Sarajevo, a zastupa ga direktor: Abdulah Povlakić, dipl.ecc.

 

Društvo ASA ŠPED d.o.o. posjeduje međunarodni certifikat kvaliteta ISO 9001:2000 za obavljanje djelatnosti iz sfere domaće i međunarodne špedicije i skladištenja, koji uspješno održavamo već 8 godina.

 

 

Okolina1